Recharge, Ignite & Boost er vores MindLab sammen

Hver person og organisation er unikke. Det vil altid være skræddersyet og tilpasset den enkelte organisation.

Mindlab

Det er her vi hopper ind i laboratoriet og finder den rette model, hvor vi kan starte vores samarbejde udfra. 
Rummet er tæt forsejlet i en gensidig fortrolighed og det der forlader rummet er altid aftalt med samtykke fra dig eller jer.
Hvilke opmærksomheder skærpes, hvilke områder fokuseres på og hvor begynder forandringen. ​​​​​​​
Mind.Lab er vores strategiplanlægning sammen med ledergruppen eller repræsentanter for en forandringsproces. Vi drøfter rammer, etik og metode. 
Hvis en gruppe mistrives i løsningen af organisationens hovedopgave, vil tilgangen, til opgaven fra vores side, være meget præget af den viden vi tilegner os til vores interventioner, med de aftalte medarbejdere og ledere.  
Mind.Lab skal ses som et arbejdsfællesskab eller styregruppe henimod en ønsket forandring.
Vi aftaler altid vores hovedopgave via en kontrakt med en tidsplan. Hvilke roller vi gensidigt repræsenterer som eksterne konsulenter og repræsentanter fra jeres side. Således at vores forventninger er afstemte.
Metodisk, tager vi udgangspunkt fra lederne. Det vil være supervisionsforløb (Recharge) med den enkelte leder. Herefter, aftalt individuelt,  bringer vi vores indsigt ind til den videre drøftelse af en proces. Typisk vil processen afspejle sig i en kortlægning af organisationen og med vores faglige indspark (Ignite). Sidst, efter aftale, tager vi skridt henimod konkrete bud på tiltag, der fremmer den ønskede forandring. Det gør vi ved at observere til møder, interviewe medarbejdere mv. (Boost). Opgaven afleveres endeligt til styregruppen med ønske om evaluering og vi aftaler de kommende fremtidige opfølgningsseancer. Se en grafisk præsentation af en tiltænkt forløb:
Caseeksempel: Digitalisering

Problem: Medarbejdere i vores organisation har svært ved at tage imod en digitaliseringsforandringsproces.
Konkret tilgang: Se følgende skitse. Indledning startes med at forberede ledergruppen for forløbet. Der skal aftales rammer, tid og varighed. MindLab er det sted vi kombinerer vores pakker og ressourcer sammen til en tidsplan, der afspejler, først at finde de rigtige design og derefter designe det rigtigt. Men... opgaven er så ikke helt slut. Vi evaluerer efter implementering af de tiltag vi via interventioner mv. spotter og gentager cyklussen igen, hvis vi ikke opnår det rette resultat.
​​​​​​Organisationspsykologi og psykodynamisk supervision
Grundlæggende handler organisationspsykologi om at undersøge de bevidste og de ubevidste processer og dynamikker i organisationens hverdagsarbejde med at skabe resultater. 
Nogle af dem er hensigtsmæssige for at skabe resultater, mens andre ikke er det. Det betyder også at vi kigger på det hele menneske. Det menneske, der går på arbejde, har holdninger og følelser.
Vi har hver især et indre liv og nogle forestillinger om os selv og andre. De forestillinger betyder meget for, hvordan vi oplever og indgår i gruppedynamikker på arbejdspladsen.
Inden for organisationspsykologien opererer man med to niveauer: det der foregår over overfladen og det der foregår under overfladen. Det er samspillet mellem det rationelle og det irrationelle. Med forandringer følger ofte en grad af angst, særligt for visse medarbejdere i en organisation. Bevægelsen fra det kendte til det ukendte, som forandringsprocesser beror på, kan medføre en form for tab for nogen, og det tab kan låse sig som modstand mod forandringer. 

Se de øvrige pakker?

Recharge
Hvilke psykologiske processer medvirker din succes, hvilken pris betales og hvad er du egentlig optaget af ? Forandringsprocesser i virksomheder er essentielle for at kunne følge med, dels på konkurrence, indsats og kompetence. Forandringen starter hos dig som leder. For at være bedre klædt på, startes fokus på egne mønstre, adfærd og egen indre dommer. Det tager sin tid og det er ok. Supervisionen er med udgangspunkt i det psykodynamiske felt, hvor der arbejdes med både bevidste og ubevidste processer.
Sensitivitetstræning
Mindcloud tilbyder, helt unikt og nyt, gruppetræning i forlængelse af en supervision af den enkelte leder.  Øvelsen er rettet mod ledergrupper og kan gennemføres som en temadag for ledere optil 8 personer. Resultatet giver stærke opmærksomheder for en ledergruppes evne til at samarbejde. Målet med sensitivitetstræning er, at stræbe efter en udvikling af menneskers evne til samspil. 
Ignite
Start din rejse med et overblik. Står du, eller den organisation du repræsenterer, overfor en ny situation der har en væsentlig betydning? Er der en mathed eller en træthed der har meldt sig? Hvilken type katalysator og opmærksomhed skal der til, for at starte den rette tænding i dig eller din organisation. Hvordan kan organisationen starte en modning og afklaring – en form for hverdagsimplementering af en ønsket forandringsproces.
Boost
Vi har hver især et indre liv og nogle forestillinger om os selv og andre. De forestillinger betyder meget for, hvordan vi oplever og indgår i gruppedynamikker på arbejdspladsen. For at komme i mål med forandringen, i en gruppe eller i organisationen, er det også helt centralt at ramme den rette balance mellem fokus på forandringsprocessen og på den menneskelige transition, der altid følger med for dem, der skal gøre noget anderledes.
Back to Top