Recharge, Ignite & Boost er vores MindLab sammen

Mind.lab

Det er her, vi træder ind i laboratoriet og finder den rette model, hvor vi kan starte vores samarbejde. 
Mind.Lab er et samarbejdsrum, der er tæt forseglet i gensidig fortrolighed, og alt, der forlader rummet, er altid aftalt med samtykke fra dig eller jer.
Vi skærper vores opmærksomhed på, hvilke områder der skal fokuseres på, og hvor forandringen skal begynde. Det kan være tale om skrøbelige processer og samtaler, der kan være vanskelige.
Mind.Lab er vores strategiplanlægning sammen med ledergruppen eller repræsentanter for en forandringsproces. Vi drøfter rammer, etik og metode. Hvis en gruppe mistrives i løsningen af organisationens hovedopgave, vil vores tilgang til opgaven være præget af den viden, vi tilegner os, i vores interventioner med de aftalte medarbejdere og ledere.
Mind.Lab skal ses som et arbejdsfællesskab eller en styregruppe mod ønsket forandring. Vi aftaler altid vores hovedopgave via en kontrakt med en tidsplan og afstemmer vores roller som eksterne konsulenter og repræsentanter fra jeres side, så vores forventninger er afstemte.
Metodisk tager vi udgangspunkt i lederne. Det vil typisk være et supervisionsforløb ("Recharge") med den enkelte leder. Herefter, aftalt individuelt, bringer vi vores indsigt ind i den videre drøftelse af en proces. Typisk vil processen afspejle sig i en kortlægning af organisationen og med vores faglige input ("Ignite").
Efter aftale tager vi skridt mod konkrete bud på tiltag, der fremmer den ønskede forandring. Det gør vi ved at observere møder, interviewe medarbejdere og meget mere ("Boost")
Opgaven afleveres endeligt til styregruppen med ønske om evaluering, og vi aftaler de kommende fremtidige opfølgningssessioner. Se en grafisk præsentation af en tænkt forløb, hvor processen altid er cirkulær:
Caseeksempel: Digitalisering
Problem: Medarbejderne i vores organisation har svært ved at acceptere en forandringsproces med digitalisering. 
Konkret tilgang: Vi starter med at forberede ledergruppen på forløbet, hvor vi aftaler rammer, tid og varighed. MindLab er det sted, hvor vi kombinerer vores ressourcer og pakker sammen til en tidsplan, der først fokuserer på at finde de rigtige design, og derefter på at designe det rigtigt. Men opgaven er ikke slut endnu. Efter implementering af vores tiltag via interventioner mv., evaluerer vi resultaterne og gentager cyklussen, hvis vi ikke opnår det ønskede resultat.
Mind.Lab in action 🏁
​​​​​​​Den store pakke: Med Mind.Lab-konceptet samles de processuelle forløb for jeres organisation i Ignite-fasen (se skitse). Via nogle indledningsvise onboarding/supervisionsforløb tegnes en struktur for, hvad der bliver læringsrummet for dels ledere og medarbejdergrupper. 
I den store pakke gennemfører lederne dels "Sensitivitetstræning" og "Det kreative i lederskab" forløbene, hvor medarbejdere samles, sammen med lederne, til "Styrk jeres gruppedynamik" forløb, og nøglepersoner/fagspecialister får yderligere coaching-sessions efterfølgende. 
Metodisk arbejdes der med forudsætningerne for at indfri ledelsens ambitioner om en ønsket fremtid. Med Mind.Lab arbejdes der både på det faglige og det individuelle/gruppespor. Dog vil "Ignite"-fasen være præget af alt det, som også fylder i hverdagen og er andet end det opgaverelaterede.  
Følgende er et eksempel på en omfattende forandringsproces for en organisation:
​​​​​​Organisationspsykologi og psykodynamisk supervision
Grundlæggende handler organisationspsykologi om at undersøge de bevidste og ubevidste processer og dynamikker i organisationens hverdagsarbejde med at skabe resultater. 
Nogle af dem er hensigtsmæssige for at skabe resultater, mens andre ikke er det. Det betyder også, at vi kigger på det hele menneske - det menneske, der går på arbejde, har holdninger og følelser. 
Vi har hver især et indre liv og nogle forestillinger om os selv og andre. Disse forestillinger betyder meget for, hvordan vi oplever og indgår i gruppedynamikker på arbejdspladsen. 
Inden for organisationspsykologien opererer man med to niveauer: det, der foregår over overfladen, og det, der foregår under overfladen. Det er samspillet mellem det rationelle og det irrationelle. Med forandringer følger ofte en grad af angst, særligt for visse medarbejdere i en organisation. Bevægelsen fra det kendte til det ukendte, som forandringsprocesser beror på, kan medføre en form for tab for nogen, og dette tab kan låse sig som modstand mod forandringer.
Se skitse:
Back to Top