Hvordan kan man tænke ’under beskydning’ i sit ledelsesrum?  
Mindcloud tilbyder noget helt unikt og nyt: gruppetræning i forlængelse af en supervision af den enkelte leder. Øvelsen er rettet mod ledergrupper og kan gennemføres som en temadag for ledere på op til 8 personer. Resultatet giver stærk opmærksomhed på en ledergruppes evne til at samarbejde. Målet med sensitivitetstræning er at stræbe efter en udvikling af menneskers evne til samspil. 
Mindcloud arbejder ud fra den psykodynamiske tænkning.
Baggrund
Sensitivitetstræning, grupperelationer og effektevaluering er i fokus. Målet med sensi-træningen er at stræbe efter en udvikling af menneskers evne til samspil. Fokus er gruppedynamikker i ledergrupper inden for arbejdslivet. 
Sensitivitetstræning har rødder i Kurt Lewins teorier om modstand mod forandringer kombineret med grupperelationstraditionerne fra Tavistock Institute of Human Relations i London. Sensi-træningen forudsætter, at der forinden har været individuel supervision ("Recharge"), hvor der er arbejdet med frie associationer, dvs. ingen foreskrevne læringsmål. Psykodynamisk supervision skiller sig ud ved at have fokus på den fortolkning, der finder sted i organisationen via intervention. 
Til supervisionen søges der efter brudstykker eller 'clues'. Disse 'clues' har en særlig interesse, hvis de er fortrængt, undertrykt eller blevet forstyrret med. Det kan åbne op for bevidste/ubevidste mønstre i adfærd, både organisatorisk, men også individuelt. 
Disse læringsmål fra supervisionen indgår som individuelle opmærksomhedspunkter til sensi-træningen, hvor det fælles læringsmål til træningsdagen i høj grad er defineret af individerne selv. Dog er der valgt et tema på forhånd. Temaet er rammen om samtalerne, der kan handle om lederskab, organisation eller et fagligt kompetenceområde.
Hvordan ser et tænkt forløb ud?
Læring gennem nysgerrighed over for dine lederkolleger. Læreprocesser kan udspringe fra to forskellige udgangspunkter: nysgerrighed/videbegær eller frustration. Sensi-træning er en læreproces, som finder sted sammen med dine lederkolleger, og dermed afhænger af hinanden. Der bliver ikke opstillet fælles læringsmål for deltagerne på selve træningsdagen. Alle deltagere har individuelle læringsmål fra 1-2 supervisioner, som er gennemført forud for træningsdagen.
Et forløb starter derfor typisk med 1-2 supervisioner pr. deltager, og forløbet er tilpasset til max. 8 deltagere. Målgruppen for sensi-træning er ledergrupper, såsom en chefgruppe, fagledergruppe eller lignende. Efter de indledende supervisioner gennemføres sensi-træning som en heldagsbegivenhed, som passende kan aftales som en temadag, efterfulgt af en social begivenhed for ledergruppen.
Der vil være øvelser, som hjælper deltagerne med at spotte deres egne adfærdsmønstre og dertilhørende blinde pletter. For at skabe bedre samspil imellem deltagerne i gruppen, starter forandringsrejsen med selvindsigt, hvor den øvrige gruppe giver feedback på, hvad de ser, sanser og føler. Der vil være øvelser såsom rolleskift, tegninger og sociodrama mv.
Temaet, som udgør rammen for træningsdagen, afspejler ikke nødvendigvis det ønskede læringsmål, som ledergruppen har, da øvelserne mere handler om at arbejde med gruppens dynamik end at finde løsninger til en bestemt problemstilling. 
Følgende illustration viser, hvordan sensi-træning passer ind i vores øvrige portefølje.
Nogle væsentlige forudsætninger for at kunne bedrive en grupperelationstræning, som sensi-træning inklusiv evaluering på dagen, hviler på følgende:
· Inddrage organisationens materiale i form af narrativer fra deltagerne. 
· Respekt omkring deltagergruppens udvikling til dato.
· Kombination, så vidt det er muligt, med proces- og effektstudier.
· Afsæt i et syn på læring, som ikke nødvendigvis kan være et klassisk udgangspunkt.
· Konsulenten indtager en non-participatorisk, men interaktiv og aktionsorienteret tilgang.
Mere viden via indsigt?
En ’uønsket identitet’, dvs. en identitet med sine karaktertræk, der underminerer ens forrestiling om det ideelle jeg, er en af de væsentlige årsager til skam.
Skam er en social størrelse, den opstår mellem mennesker og den kureres bedst i samspillet med andre. Så, et socialt sår skal lindres med en social salve. Og den salve hedder Empati.
Empatiske svipsere, jeg kigger dig i øjnene og du siger jeg stirrer. På et tidspunkt, når modgangen i ens ledelse bliver mere synlig og erkendelsesprocessen starter, begynder den reelle.
Læs mere om baggrunden for, at tænke under beskydning, argumentationsevne og frie associationer. 
Læs mere om betydningen af ubevidst forsvar, samfundssind og fællesskaber.
Sandhedens øjeblik i konflikter, hvad skal du være obs på. Det handler om identitet, konflikt, konfliktmægling og forhandling.
Læring og læreprocesser – hvad sker egentlig mens vi overfører viden til hinanden? ​​​​​​​
Hvad er psykodynamisk systemteori og hvordan anvendes dette i Mindcloud?
Læs mere om, hvorfor den psykodynamiske coaching disciplin går et spadestik dybere og hvad det også har af betydning for konsulenten.
Kontakt
Kontakt os gerne for et uforpligtende møde, hvor vi kan aftale nærmere. Send venligst en besked via formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt. 
Alternativt kan du booke en 30 minutters virtuel mødeaftale ved at klikke her.
Send besked
Mange tak!
Back to Top