Hvordan kan man tænke ’under beskydning’ i sit ledelsesrum?  
Mindcloud tilbyder, helt unikt og nyt, gruppetræning i forlængelse af en supervision af den enkelte leder.  Øvelsen er rettet mod ledergrupper og kan gennemføres som en temadag for ledere optil 8 personer. Resultatet giver stærke opmærksomheder for en ledergruppes evne til at samarbejde. Målet med sensitivitetstræning er, at stræbe efter en udvikling af menneskers evne til samspil. 
Mindcloud arbejder udfra den psykodynamiske tænkning.​​​​​​​
Baggrund
Sensitivitetstræning, grupperelationer og effektevaluering. Målet med sensi-træningen er, at stræbe efter en udvikling af menneskers evne til samspil. Fokus er gruppedynamikker i ledergrupper indenfor arbejdslivet.
Sensitivitetstræning har rødder fra Kurt Lewin's teorier omkring modstand mod forandringer kombineret med grupperelationstraditionerne fra Tavistock Institute of Human Relations i London. 
Sensi-træningen forudsætter at der forinden har været individuelt supervision (Recharge), hvor der er arbejdet med frie associationer, dvs. ingen foreskrevne læringsmål. Psykodynamisk supervision skiller sig ud ved, at have fokus på den fortolkning, der finder sted i organisationen via intervention. 
Til supervisionen søges efter brudstykker eller 'clues'. Disse 'clues' har en særlig interesse, hvis det er fortrængt, undertrykt eller er blevet forstyrret med. Det kan åbne op for bevidste/ubevidste mønstre i adfærd, både organisatorisk men også individuelt.
Disse læringsmål fra supervisionen indgår som individuelle opmærksomhedspunkter til sensi-træningen, hvor det fælles læringsmål til træningsdagen, i høj grad, er defineret af individerne selv. Dog er der valgt et tema på forhånd. Temaet er rammen om samtalerne, der kan handle om lederskab, organisation eller en faglig kompetenceområde.
Hvordan ser et tænkt forløb ud?
Læring ud af nysgerrighed for dine lederkollegaer. Læreprocesser kan starte fra 2 forskellige udgangspunkter: fra nysgerrighed/videbegær og fra frustration. Sensi-træning er en læreproces der sker sammen med dine lederkollegaer. Des. at den læreproces der sigtes efter, sker med afhængighed af andre. 
Der bliver ikke opstillet nogle fælles læringsmål for deltagerne på dagen. Men alle deltagere har individuelle læringsmål fra 1-2 supervisioner, der er gennemført inden. 
Et forløb består derfor indledningsvis af 1-2 supervisioner pr. deltager. Det er forudsætningen for sensi-træning. Forløbet er tilpasset og justeret til max. 8 deltagere. Målgruppen for sensi-træning er ledergrupper. Det kan være en chefgruppe, fagledergruppe eller lign. 
Efter de indledningsvise supervisionsforløb, gennemføres sensi-træning som en heldagsarrangement. Det kan passende aftales som en temadag, med en efterfølgende social begivenhed, for ledergruppen. 
Der vil være øvelser til at spotte dine egne adfærdsmønstre og dertilhørende blind spots. For at skabe rammerne for bedre samspil imellem deltagerne i jeres gruppe, vil en forandringsrejse starte med selvindsigt, hvor den øvrige gruppe giver feedback på det de ser, sanser og føler. 
Der vil være øvelser såsom rolleskift, tegninger og sociodrama mv.
Temaet som udgør rammen, afspejler ikke nødvendigvis det ønske ledergruppen har som læringsformål, da øvelserne mere handler om at arbejde med gruppens dynamik end at finde løsninger til et given problemstilling.
Følgende illustration viser, hvordan sensi-træningen passer ind i vores øvrige portefølje.
Nogle væsentlige forudsætninger for at kunne bedrive en grupperelationstræning, som sensi-træning inklusiv evaluering på dagen, hviler på følgende:
· Inddrage organisationens materiale i form af narrativer fra deltagerne. 
· Respekt omkring deltagergruppens udvikling til dato.
· Kombination, så vidt det er muligt, med proces- og effektstudier.
· Afsæt i et syn på læring, som ikke nødvendigvis kan være et klassisk udgangspunkt.
· Konsulenten indtager en non-participatorisk, men interaktiv og aktionsorienteret tilgang.
Mere viden via indsigt?
En ’uønsket identitet’, dvs. en identitet med sine karaktertræk, der underminerer ens forrestiling om det ideelle jeg, er en af de væsentlige årsager til skam.
Skam er en social størrelse, den opstår mellem mennesker og den kureres bedst i samspillet med andre. Så, et socialt sår skal lindres med en social salve. Og den salve hedder Empati.
Empatiske svipsere, jeg kigger dig i øjnene og du siger jeg stirrer. På et tidspunkt, når modgangen i ens ledelse bliver mere synlig og erkendelsesprocessen starter, begynder den reelle...
Læs mere om baggrunden for, at tænke under beskydning, argumentationsevne og frie associationer. 
Læs mere om betydningen af ubevidst forsvar, samfundssind og fællesskaber.
Sandhedens øjeblik i konflikter, hvad skal du være obs på. Det handler om identitet, konflikt, konfliktmægling og forhandling.
Læring og læreprocesser – hvad sker egentlig mens vi overfører viden til hinanden? ​​​​​​​
Hvad er psykodynamisk systemteori og hvordan anvendes dette i Mindcloud?
Læs mere om, hvorfor den psykodynamiske coaching disciplin går et spadestik dybere og hvad det også har af betydning for konsulenten.
Kontakt for et uforpligtende møde, hvor vi kan aftale nærmere. 
Send venligst en besked via følgende formular 
og jeg kontakter dig hurtigst muligt.
Eller 
du kan gå ind og booke mig til et 30 min virtuelt møde ved at klikke her
Send besked
Mange tak!
Klik på følgende 4 områder, der viser lidt om vores produktportefølje.
Back to Top