Tilgang og proces ▸

Mindcloud tilbyder kortlægning af organisatoriske områder, der kan hæmme forandringer og omstilling. Vi fokuserer på den menneskelige kompetence og kapacitet for at skabe de bedste forandringer. Lederne skaber det legitime rum for langvarige forandringsprocesser. Ignite er vores kortlægningsprogram, og Boost er vores implementeringsprogram.

Ignite
Står jeres organisation overfor en ny situation der har en væsentlig betydning ? Hvilken type katalysator og opmærksomhed skal der til, for at starte den rette tænding?. Hvordan kan organisationen starte en modning og afklaring – en form for hverdagsimplementering af en ønsket forandringsproces. Vi starter med en kortlægning og et overblik. Vi skal finde det rette design.
Boost
Det handler om at styrke organisationen mod nye fremtidige opgaver. Vi lever i en tid, hvor fagkompetencer der efterspørges, er vanskelige at rekruttere. Der er krav til psykologisk tryghed og fleksibilitet fra medarbejdersiden og svære betingelser for ledere at agere i. Med en kortlægning af organisationen med Mindcloud får i eksterne øjne ind i organisationens liv, kultur og struktur, der kan være med til at afmystificere blindspots. Med Boost sætter vi gang i løsninger.
Mind.Lab
Mind.Lab er en samarbejdsmodel, der er tæt forsejlet i en gensidig fortrolighed. Alt hvad der forlader 'rummet' er altid aftalt med samtykke. Hvilke opmærksomheder skærpes, hvilke områder fokuseres på og hvor begynder forandringen. ​​​Mind.Lab er vores strategiplanlægning, sammen med ledergruppen og repræsentanter for en forandringsproces. Vi drøfter rammer, etik og metodisk tilgang. Med Mind.Lab har vi en gennemsigtig samarbejdsmodel og klarhed over processen.
Back to Top