Boost - Styrk jeres organisation

Fokus er interviews med udvalgte nøglemedarbejdere og gruppeobservationer sammen med supervision af dig som leder.

Boost | ledersparring
Vi har hver især et indre liv og nogle forestillinger om os selv og andre. De forestillinger betyder meget for, hvordan vi oplever og indgår i gruppedynamikker på arbejdspladsen. 
For at komme i mål med forandringen, i en gruppe eller i organisationen, er det også helt centralt at ramme den rette balance mellem fokus på forandringsprocessen og på den menneskelige transition, der altid følger med for dem, der skal gøre noget anderledes. 
I forlængelse af supervision, arbejdes her med at finde den rette nøgle i kommunikationen og tilgangen til en forandringsproces overfor medarbejderne. Fokus er interviews med udvalgte nøglemedarbejdere og gruppeobservationer sammen med supervision af dig som leder. 
Boost din organisation · Styrk dig selv overfor dine medarbejdere.

Se de øvrige pakker?

Back to Top