Boost - Styrk jeres organisation

Det handler om at styrke organisationen mod fremtidige nye opgaver. Vi lever i en tid, hvor fagkompetencer er vanskelige at rekruttere. Der er krav til psykologisk tryghed og fleksibilitet fra medarbejdere, samt svære betingelser for ledere at agere i. Med en kortlægning af organisationen med Mindcloud får I eksterne øjne ind i organisationens liv, kultur og struktur, som kan være med til at afmystificere blindspots. Med "Boost" arbejder vi videre fra kortlægningen og hen imod løsningsforslag og prototyper.

Boost jeres organisation
Design den rigtigt til fremtiden. Til lysten for innovation og kreativitet, men også for faglighed og meningsfuldhed. At arbejde i en organisation med komplekse opgaver og høje krav til medarbejdere handler om ledelse. Hvordan skabes de rette rum for innovation, hvordan håndteres modgang, og hvordan løses opgaver i organisationen? Det er store spørgsmål, som kaster lys på både strategier og kultur. Det handler om mennesker og det fællesskab, der binder os sammen.
Vi har hver især et indre liv og nogle forestillinger om os selv og andre. Disse forestillinger betyder meget for, hvordan vi oplever og indgår i gruppedynamikker på arbejdspladsen.
For at nå målet med forandringen i en gruppe eller organisationen, er det også helt centralt at ramme den rette balance mellem fokus på forandringsprocessen og på den menneskelige transition, der altid følger med for dem, der skal gøre noget anderledes.
Caseeksempel: KUI loven
Der er mange eksempler på, hvor klassisk organisatorisk tænkning ikke vil virke optimalt. 
Når regeringen ønsker implementeringen af en sammenhængende ungeindsats, har kommunerne svært ved at placere den optimalt i en struktur, de kender. Med andre ord er designet af organisationen udfordret. Hvor skal ansvaret placeres? 
Hvem har beslutningsmandat på tværs, og hvordan kan den unges sag tackles på en smidig måde, der tilgodeser alle relevante faggrupper? 
Og er der faggrupper, der ikke passer ind i opgaven?
Hvordan kommer vi igang?
I forlængelse af supervision arbejder vi på at finde den rette tilgang og kommunikation i en forandringsproces over for medarbejderne. Vi har først kortlagt (ved hjælp af "Ignite") de relevante forandringselementer i jeres organisation, og nu arbejder vi på implementeringen i hverdagen i "Boost". 
Fokus er på interviews med udvalgte nøglemedarbejdere og gruppeobservationer, kombineret med supervision af dig som leder. 
Se følgende skitse, der beskriver designprocessen i "Boost". Efter identifikation af eventuelle udfordringer og muligheder, handler det om at finde hurtige løsningsforslag, der kan iværksætte ønskede forandringer. Når man udvikler hurtige modeller, vil det være en "quick'n'dirty" tilgang, der kun har til formål at styrke det egentlige formål.
Boost din organisation · Designimplementering i ledelse og organisation.
Læring og læreprocesser - hvad sker der egentlig, mens vi overfører viden til hinanden? Læreprocessen, der foregår mellem den person, der har viden, og den person, der skal modtage viden via undervisning og læring, involverer også elementer af psykodynamiske processer.​​​​​​​
Mentalisering, drømme og evnen til forandringsledelse. Det handler om lederens evne til at mentalisere og fremme en mentaliseringskapacitet i sin organisation. Det vil sige at kunne skabe et potentiale for kreativitet og innovation for sine medarbejdere, lederkollegaer og organisation.
Back to Top