1. Generelt
Persondatapolitikken i dette afsnit beskriver, hvorledes Mindcloud, Jordbærvænget 7, 4660 Store Heddinge - CVR/nr. 28010230 indsamler og behandler personlige oplysninger.

2. Registrering af oplysninger
Mindcloud behandler og gemmer alle dokumenter i al kontakt med eksisterende og potentielle kunder elektronisk. Mindcloud registrerer følgende oplysninger om en kunde eller potentiel kunde efter kontakt:
- Virksomhedsnavn
- Virksomhedens CVR-nummer
- Virksomhedens adresse
- Postnr. og by
- Kontaktpersons navn, e-mailadresse og telefonnummer
- Hvilke ydelser virksomheden er interesseret i

Oplysningerne gemmes i et lukket system samt et faktureringssystem, hvortil kun  medarbejdere og databehandlere i Mindcloud har adgang. Oplysningerne er nødvendige for, at Mindcloud kan hjælpe virksomheden med de aftalte ydelser. Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er EU Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f. 
Der sker efterfølgende ingen dataoverførsel af personoplysninger. Ønsker en virksomhed at se, hvilke data Mindcloud har registeret om virksomheden eller kontaktpersonen, bedes virksomheden henvende sig skriftligt til Mindcloud.
3. Nyhedsbrev
Ved tilmelding til Mindcloud nyhedsbrev giver man samtidig samtykke til at modtage Mindcloud nyhedsbrev. Mindcloud gemmer navn og mail i det nyhedsmailsystem, der anvendes. Man kan til enhver tid framelde sig nyhedsbrevet via de enkelte nyhedsbreve eller ved at afmelde nyhedsbrevet i nyhedsmailen. 
Der oplyses om Persondatapolitik ved tilmelding af nyhedsbrev både på hjemmeside og i forbindelse med konkurrencer samt tilmelding til arrangementer. Persondatapolitikken betragtes som accepteret efter tilmelding til nyhedsbrevet.
4. Udfyldelse af formularer på hjemmesiden
Ved udfyldelse af kontaktformularer på www.mindcloud.dk er man bekendt med at de opgivne oplysninger registreres i vores system og videresendes via e-mail til en Mindcloud medarbejder. Oplysningerne indsamles og videregives sådan at Mindcloud kan behandle henvendelsen.
5. Tilmelding til virksomhedsspecifikke kurser
Ved tilmelding til kurser for en specifik virksomhed registrerer Mindcloud følgende oplysninger.
- Firma
- Adresse
- Postnr. og by
- Telefon
- E-mail
- CVR-nr.
- Faktura e-mail
- Navn på deltager
- Stilling/Titel på deltager
Tilmeldingslister gemmes desuden i et sikkert Onedrive, hvortil kun Mindcloud medarbejdere og databehandlere har adgang.
6. Brug af billeder
I forbindelse med kurser og arrangementer som informationsmøder afholdt af Mindcloud tages der billeder. Disse billeder bruges på:
- www.mindcloud.dk
- Sociale medier tilknyttet Mindcloud såsom LinkedIn.
- Powerpoint-præsentationer til undervisningsbrug
- Tryksager produceret af Mindcloud
Ønsker en deltager ikke at figurere på disse billeder, kan deltageren henvende sig til en Mindcloud medarbejder inden starten på det pågældende arrangement. Ønskes et billede efterfølgende fjernet, bedes man kontakte Mindcloud på kontakt@mindcloud.dk
Alle deltagere bliver informeret om ovenstående i de tilmeldingsbetingelser, der fremgår af bekræftelsen forud for arrangementet eller på første slide i en powerpoint i begyndelsen af arrangementet.
7. Modtagere af personoplysninger 
Personoplysninger sælges aldrig til tredjepart, og Mindcloud indsamler aldrig personoplysninger, uden at virksomheden selv har afgivet disse oplysninger, f.eks. ved tilmeldelse til et arrangement, tilmeldelse til nyhedsbrev eller deltagelse i en konkurrence mv. 
Her indsamles oplysninger om navn, virksomhedsnavn, adresse, postnummer og e-mail. I forbindelse med tilmelding til et arrangement er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger i forbindelse med tilmelding samt samtykke til modtagelse af nyhedsbrev og fremtidige invitationer til arrangementer er frivilligt.
Mindcloud videregiver ikke de registrerede personoplysninger til tredjemand medmindre det udtrykkeligt er anført i tilmeldingsbetingelserne ved f.eks. et arrangement eller du specifikt ved særskilt afkrydsning har givet dit samtykke til f.eks. at dine oplysninger bruges til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan altid tilbagetrække det samtykke du har givet. Hvordan samtykket trækkes tilbage, vil specifikt være opgivet ved din afgivelse af samtykket.
Mindcloud samarbejder med databehandlere, som udelukkende behandler de modtagne data, men aldrig uden forestående underskrift af databehandler og fortrolighedsaftale.
8. Sletning af personlige oplysninger 
Betalings- og faktureringsoplysninger opbevares i et lukket faktureringssystem i henhold til gældende lovgivning i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. 
Alle øvrige personoplysninger slettes efter 5 år, hvis der ikke har været udveksling af services mellem Mindcloud og virksomheden i mellem tiden.
I visse tilfælde har en person ret til at få alle eller visse af personoplysninger hos Mindcloud slettet. I det omfang en fortsat behandling af oplysningerne er nødvendig, f.eks. rundet overholdelse af retlige forpligtelser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Mindcloud ikke forpligtede til at slette disse personoplysninger.
9. Beskyttelse af personoplysninger
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Mindcloud forbeholder sig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af et nyhedsbrev eller e-mail. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse. Oplysningerne opbevares ikke krypteret, men overføres krypteret.
10. Indsigelse 
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Ønsker du at gøre indsigelse mod behandlingen, skal du henvende dig til Mindcloud Dataansvarlig Ayhan Gormez på ayhan@mindcloud.dk eller tlf. 53382533. Mindcloud vil efter henvendelsen undersøge om betingelserne for din indsigelse er opfyldt og herefter gennemføre de ønskede ændringer eller sletning hurtigst muligt.
Opdateret: november 2021

Back to Top