1. Generelle oplysninger
Mindcloud
Jordbærvænget 7 
4660 Store Heddinge
Danmark

Telefonnummer: (+45) 533 82 533
Mailadresse: kontakt@mindcloud.dk

CVR-nummer: DK28010230
Branchekode: 702200 - Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
Bank: Mindcloud har Danske Bank (SWIFT-code: DABADKKK) som hovedbank forbindelse.
Registreringsnummer: 3409 
Kontonummer: 0013102597
IBAN-kontonummer: DK0330000013102597
2. Køb af ydelser
Mindcloud udarbejder en samarbejdskontrakt for den opgave der skal løses. Dette sker efter en dialog og betingelser for betalingsfrister og rater, aftales separat.
2.1 Recharge Supervision:
Dog, ved køb af Recharge klippekort betales beløbet, for henholdsvis 4x,6x, og 10x klippekort, før afvikling af første supervision. Læs mere om Recharge her: www.mindcloud.dk/recharge
I tilfælde af aflysning af Recharge supervision senere end 24 timer før afholdelse, afkræves for 1 time konsulentydelse. Se vores konsulentydelsespriser her – www.mindcloud.dk/priser. Der kan være situationer, hvor der undtagelsesvis vil være tale om særlige omstændigheder. Dette aftales situationsbestemt.
Hvis der fra vores side sker en aflysning, vil der hurtigt blive aftalt en ny tid med høj prioritering.
En session varer som udgangspunkt 1,5 time brutto. Det skal være inklusiv en efterfølgende registrering af samtale samt transport. Derved vil nettotid til supervision være omtrent 1 time 10 min.
Er der mere end 20 min fra København i radius, tillægges der yderligere transportudgifter, hvis samtalerne skal afvikles hos køber. Alternativt, kan samtalerne afvikles i Mindcloud’s lokaler på Stevns, syd for Køge (se pk. 1 for adresse).
2.2 Temadage afholdt hos jer:
I tilfælde af aflysning af 'Kreativitet i dit lederskab' eller 'sensitivitetstræning' vil der være knyttet udgifter i forbindelse med konsulentforberedelsestimer. Dette vil blive afkrævet. Med mindre ny dato aftales indenfor 3 måneder. 
Hvis der fra vores side sker en aflysning, hæfter Mindcloud for denne udgift.
2.3 Temadage afholdt på Stevns Klint Experience:
I tilfælde af aflysning af temadage såsom 'Styrk jeres gruppedynamik', der er aftalt afholdt på Stevns Klint Experience eller tilsvarende eksterne lokationer, vil der være knyttet udgifter i forbindelse med booking, bespisning og konsulentforberedelsestimer. Dette vil blive afkrævet. De særlige vilkår vil fremgå i kontrakten. 
Hvis der fra vores side sker en aflysning, hæfter Mindcloud for denne udgift.
2.4 Transport
Som udgangspunkt vil udgifter til transport tilfalde kunde. Særlige vilkår aftales kontraktligt og individuelt. Afkrævning sker med udgangspunkt fra vores prisliste.
3. Betaling
Det er muligt at betale via bankoverførsel. Regningen vil blive sendt via mail i en pdf eller til et EAN-nr, hvis dette er påkrævet. Ved fakturering oplyses de nødvendige forhold for at betalingen kan ske rettidigt. Bankoplysninger ses under pkt. 1
3.1 Gavekort
Det er muligt at købe en supervision som gave. Et gavekort udstedes og betales forud og en session svarende til 1,5 time. Gavekortet er gyldigt i 1 år og er ikke refunderbart. 
4. Rykker og betalingsfrister
Der opkræves gebyrer ved for sen betaling. Gebyret og ekspeditionsgebyret for sen betaling oplyses på udstedte faktura ved opkrævning. Betalingsfrister aftales individuelt og vil være afhængig af mængden af ydelser der er tilkøbt. Som udgangspunkt vil betalingsfristerne være 6-8 dage netto.

5. Fortrydelsesret og reklamationsret
Da der er tale om konsulentydelser og ikke fysiske genstande, vil der ikke være nogen fortrydelsesret efter godkendt aftale. Et evt. ønske om afbrydelse af samarbejde vil i bedste tilfælde være aftalebaseret med et formål og gensidig læring om forbedringstiltag.
Mindcloud har ikke en reklamationsret. Men en tilfredshedsgaranti. Vi tror på vores ydelser og konsulentbistand. Derfor vil vores samarbejde være målt på en værdiskabelse hos den enkelte eller organisation. Hvis det til trods ikke er tilfældet, indledes en dialog om en gensidig tilfredshedssamtale, der vil munde ud i forbedringstiltag og læring. I den forbindelse aftales derved de økonomiske forhold i samarbejdet.

6. Registrering af data
For at opretholde varetagelse af funktionerne i vores samarbejde er registrering en nødvendighed. Se vores persondatapolitik her – www.mindcloud.dk/persondata  

7. Klageadgang
Hvis du som samarbejdspartner ønsker at klage over dit køb, skal du kontakte kontakt@mindcloud.dk. Vi vil forsøge at lykkes med at finde en løsning.

8. Ændringer i handelsbetingelser
Disse handelsbetingelser kan uden forudgående varsel ændres af Mindcloud og herefter oplyses på www.mindcloud.dk/betingelser nederst på siden.
Opdateret og ændret sidst: februar 2023
Back to Top