Ignite - start din rejse med et overblik

Ignite | start rejsen med et overblik 
· Står du eller den organisation, du repræsenterer, over for en ny situation, der har væsentlig betydning? 
· Er der en matthed eller træthed, der har meldt sig og er identificeret som stagnation? 
Hvis man er topchef for en organisation, der bruger meget tid på rekruttering og fastholdelse, kan der være områder i ens organisation, der ikke er bevidste for direktionen/lederne. Ligeledes, hvis man arbejder nøjsomt med en given problemstilling, vil de samme adfærdsmønstre melde sig, og det skaber en ensformig og gentagne følelse af brandslukning. Det er også noget, der påvirker mindsettet og i sidste ende bundlinjen.
Er i processuelle nok i jeres håndtering af forandringer?
· Er der quickfixes der anvendes for meget - f.eks. brandslukning pga. hårde deadlines?
· Er refleksionsprocesserne for korte?
· Er der et mønster i handlingerne, og er de meget ledelsesbestemte?
· Er det en træt og træg organisation?
Når vilkårene ændres, f.eks. på grund af lovgivning, markedet eller organisatorisk struktur, ændrer det også oplevelsen af tilhørsforholdet for ledere og medarbejdere. 
En kortlægning kan afsløre, om organisationen har været igennem for mange overgange i den senere tid og derved kan bære på en organisatorisk sorg. Uanset om det er en fusionsproces efter et opkøb eller en justering på grund af økonomi og ressourcer, er det afgørende at undersøge kulturbegrebet. 
Hvordan processen er håndteret i forhold til involveringsgrad, beslutningshierarkier og informationsstrømmenes format, har en væsentlig betydning for graden af forandringsvillighed i en organisation.
Tænkning - et eksempel
Hvis man er båret af bundlinje, omsætning og fortjeneste, så tænker man i transaktioner.  
Hvis man derimod er båret af det kulturelle eller relationelle, så nej. Kapitalen ligger i det relationelle og skaber ejerskab og følgeskab i en organisation. At kapitalisere på det relationelle bliver nu og i fremtiden det, der binder mennesker sammen.  
Som virksomhed og organisation handler det om at finde sin plads i denne verden og se, hvilke innovative kræfter der vil træde frem i ens organisation.
Hvor kan vi gå igang? 
· Hvilken type katalysator og opmærksomhed skal der til for at starte den rette tænding i din organisation?
· Hvordan kan organisationen starte en modning og afklaring – en form for hverdagsimplementering af en ønsket forandringsproces?
Metoden er en afsøgning af adfærdsmønstre i din organisation. Det kan være mønstre i adfærd, der både er fremmende og hæmmende for udvikling og forandring. Hvis det er en tænkende organisation, der udveksler ideer med kendt viden, men hvor der savnes en større grad af nytænkning, vil dette være et af mange fund, vi vil identificere.
Konkret har vi tre produkter, der kan give ny viden om samspil og innovativ indstilling hos ledere/chefer. For medarbejdere arbejdes der med gruppeforløb, der giver en højere grad af selvindsigt til egen rolle/position gruppedynamisk.
Spørgsmålet er, med hvilken viden kan du, med de rette greb, ændre en stilstand til bevægelse mod en succes?
Kickstart med en kortlægning. Så kan vi også designe fremtiden bedre via "Boost". 
Mindcloud tilbyder en helt unik og ny gruppetræning, som følger op på en supervision af den enkelte leder. 
Øvelserne er rettet mod ledergrupper og kan gennemføres som en temadag for op til 8 personer. 
Resultatet giver stærk opmærksomhed på en ledergruppes evne til at samarbejde. Målet med sensitivitetstræning er at stræbe efter en udvikling af menneskers evne til samspil.
At åbne op for en verden i en tryg atmosfære, betyder at skabe det rette rum, så alle føler sig inviteret, anderledes og livsbekræftet. 
Når vi er i denne åbne tilstand, fokuserer vi ikke på driften og dens maskineri, men udforsker i stedet nye muligheder ved at have en cirkulær tilgang til vores målsætning. 
Det handler om at åbne op for kreativiteten i lederskabet, og det er præcis, hvad vi gør her.
Skræddersyet temadag for medarbejdergruppe inklusiv leder. Det er en kombination af teori og refleksionsøvelser, som skal styrke indsigt i gruppen og den enkelte. Temadagen afholdes i Stevns Klint Experience og inkluderer en guidet tur og udstilling. 
Emner, som vi vil berøre, afhænger af om det er en halv eller en hel dag og inkluderer: 
Gruppedynamik og positioner, psykologisk tryghed, roller og positioner, skyld og skam, mentaliseringsevne samt groupthink.
Inspiration? - se følgende
En kortlægning, der giver indsigt og viden om både bevidste og ubevidste træk i jeres organisation, kan være afgørende. 
Det kan handle om trivsel og psykologisk tryghed, men også i høj grad om villigheden og modet til at turde tage chancer og fejle, for derigennem at kunne forbedre sig som organisation. 
Ved at undersøge, hvor en organisation gemmer sin viden, og hvilke adfærdsmønstre de enkelte grupper har med hinanden og indbyrdes i gruppen, kan man opnå vigtig indsigt til en sådan kortlægning.
Nogle gange skal man besøge fortiden for at kunne forstå nutiden og komme med gode bud på fremtiden. Hvornår blev HR opfundet, og hvem bestemte, at vi skulle arbejde 37 timer med 30 minutters frokost og 15 minutters kaffepause?​​​​​​​
Konflikt: Sandheden viser sig øjeblikkeligt, når du tager ansvar for kontakten med den anden. Det indebærer, at du skal finde det rette tidspunkt og den rigtige situation først. Anledningen opstår muligvis ikke af sig selv. Læs mere om det i dette nyhedsbrev.​​​​​​​
Back to Top