Styrk jeres gruppedynamik

Frisk luft, væk fra dagens travle hamsterhjul. Indsigt, viden og visdom til at arbejde bedre sammen i gruppen og styrke samspillet samt spotte uudnyttede potentialer. Hvis dette lyder interessant, så læs mere her.

Styrk jeres gruppedynamik 
Skræddersyet temadag for medarbejdergruppe inklusive leder. 
Kombinationen af teori og refleksionsøvelser styrker indsigt i gruppen og den enkelte. Temadagen afholdes på Stevns Klint Experience med en guidet tur og udstilling.
Emner vi vil berøre, omfatter gruppedynamik, psykologisk tryghed, roller og positioner, skyld og skam, mentaliseringsevne samt groupthink. Varigheden kan tilpasses, enten som en halv dag eller en hel dag.
Ramme og format
Det kan tilbydes som en hel eller halv temadag for din gruppe. Det er muligt at booke op til 30 personer til dette arrangement og det kan tilbydes med mad og drikke samt en guidet rundtur på Stevns Klint Experience
Indholdet af denne temadag vil omhandle et eller flere emner som er nævnt ovenfor. Målet er at skabe visdom gennem viden og indsigt. Vi vil veksle mellem refleksionsøvelser, teori og erfaringer. Resultatet vil være, at I som en enhed, afdeling eller organisation vil have en stærkere forståelse for gruppedynamikkens betydning på en arbejdsplads - lige fra roller og positioner til mentaliseringsevne og groupthink. 
Begreberne bliver behandlet i vores nyhedsbreve, som der er linket til nedenfor.
Baggrund
Historien om den psykoanalytiske systemteori stammer fra Tavistock-instituttet, der oprindeligt blev oprettet for at undersøge menneskets reaktion på tab af moral, konflikt, betydningen af ledelse og gruppedynamik under 2. verdenskrig. Instituttet var oprindeligt en del af krigspsykiatrien og bestod af forskellige forskere, herunder Melanie KleinWilfred Bion og John Rickman
Med Tavistock-forskningen begyndte psykoanalysen at bevæge sig fra individet til gruppen. Psykodynamisk systemteori er en form for social psykologi, der er stærkest i dens metoder til at beskrive de ubevidste mekanismer som projektion, introjektion (intrapsykisk proces), identifikation og projektiv identifikation. 
I det psykodynamiske felt skelnes der mellem processer mellem individ og gruppe, med fokus på roller, der er givet eller taget. Individets rolle i en gruppedynamisk sammenhæng kan deles op i 2 lag: de bevidste og ubevidste, som forklares af henholdsvis det målrationelle og psykodynamiske felt.
Gruppedynamik
I en gruppesammenhæng vil individets rolle være knyttet til input og output omkring en hovedopgave. Hovedopgaven er ikke en funktionalistisk eller biologisk defineret størrelse, men bestemmes politisk og økonomisk af den eller dem, der har magten over og ansvaret for den pågældende organisation. 'Input' refererer til det enkelte individ, der byder ind, mens 'output' angiver, hvad gruppen samlet set opnår. Dog handler det også om, hvad den enkelte får ud af gruppens indsats omkring en hovedopgave.
Når individet møder en ny opgave, opstår der altid angst. Det skyldes individets forsvarsmekanismer og den intrapsykiske proces. Det handler om personlighed (håb, forventninger, angst), som udspringer af en biologisk arv. I opvæksten opstår der psykologiske behov, som udtrykkes socialt i familielivet og arbejdet. Angsten opstår ifølge Freud, når ego'et eller den rationelle del af hjernen føler en risiko for at blive overvældet eller truet. Derfor er individets forsvarsmekanismer mod angst, smerte og konflikt forbundet med opvækst og ubevidste mekanismer.
Hvis vi dykker ned i gruppens dynamik og begrebet angst, kan der tales om spændinger i gruppeatmosfæren, hvor forsvarsreaktioner som afvisning, konkurrence og intellektualisering kan finde sted. Ved gruppedannelser, særligt når gruppen ikke løser sin hovedopgave, kaldes det en grundantagelsesgruppe. Det vil sige, når hovedopgaven er uklar, enten for dele eller hele gruppen. I denne gruppe findes der tre gruppeantagelser: afhængighed, kamp/flugt og pardannelse.
Desuden kan man også tale om de skjulte koalitioner, hvor på baggrund af psykodynamiske roller kan der opstå en fælles forsvarsmekanisme på grund af en fælles følelsesmæssig konflikt i en given organisation. Disse koalitioner kan bedst beskrives som ubevidst kommunikation, såsom splitting, projektion og projektiv identifikation, der kan handle om eksempelvis ændring af gruppehierarki eller modstand mod forandringer.
En organisation kan have én eller to personer, der bærer denne følelsestilstand og tager rollen på sig som "den sure". Men det kan også være en tilstand, der eksisterer, uden at det er en bevidst taget rolle!
Hvordan ser et tænkt forløb ud?
Ved booking af heldag vil dagen være i 2 store spor. Det første spor er jeres gruppe, der er i fokus. Via teori og indsigt omsættes til refleksionsøvelser i grupper og nogle i plenum. Vi udforsker landskabet i samspillet imellem jer og tager afstik af nogle konkrete samfundssituationer. Indholdet vil blive præsenteret let og levende.
Anden fase er at se udstillingen på Stevns Klint og vandre lidt omkring klinten. Det hele vil blive afviklet med en guide, der med sin skarpe viden om historien og stedet beskriver, hvorfor Stevns Klint er beskyttet af UNESCO's verdensarv.
Morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe vil blive serveret. Der vil være løbende forsyning af frugt, vand, te og kaffe.
Forudsætninger for en god oplevelse?
Nogle væsentlige forudsætninger for at kunne bedrive en grupperelationstræning, som 'Styrk jeres gruppedynamik' inklusiv evaluering på dagen, hviler på følgende:
· Inddrage organisationens materiale i form af narrativer fra deltagerne. 
· Respekt omkring deltagergruppens udvikling til dato.
· Kombination, så vidt det er muligt, med proces- og effektstudier.
· Afsæt i et syn på læring, som ikke nødvendigvis kan være et klassisk udgangspunkt.
· Konsulenten indtager en non-participatorisk, men interaktiv og aktionsorienteret tilgang.
Mere viden via indsigt?
Maskespillet adskiller sig fra vores roller og taler mere ned i det personlige karaktertræk, vi har med på arbejdet. I dette nyhedsbrev tuner vi ind på, hvilke ydre-definerede kræfter spiller ind, når vi distancerer os fra vores rolle? (del 2/2)
Jeg er leder og skal leve op til rollen som leder. Jeg har et selvbillede af, hvordan jeg skal se ud, tale, skrive og opføre mig. Når dagen er omme, kan jeg ligge i sofaen eller i min seng og genspille dagen i mit hoved og give mig selv ros for endnu en gennemført dag, hvor jeg levede op til mit eget ideal. Som de fleste af os nok ved, er det mere undtagelsen end reglen, at alle dage kan se sådan ud. (del 1/2)
En ’uønsket identitet’, dvs. en identitet med sine karaktertræk, der underminerer ens forrestiling om det ideelle jeg, er en af de væsentlige årsager til skam.
Skam er en social størrelse, den opstår mellem mennesker og den kureres bedst i samspillet med andre. Så, et socialt sår skal lindres med en social salve. Og den salve hedder Empati.
Empatiske svipsere, jeg kigger dig i øjnene og du siger jeg stirrer. På et tidspunkt, når modgangen i ens ledelse bliver mere synlig og erkendelsesprocessen starter, begynder den reelle...
Læs mere om betydningen af ubevidst forsvar, samfundssind og fællesskaber.
Sandhedens øjeblik i konflikter, hvad skal du være obs på. Det handler om identitet, konflikt, konfliktmægling og forhandling.
Læring og læreprocesser – hvad sker egentlig mens vi overfører viden til hinanden? ​​​​​​​
Læs mere om, hvorfor den psykodynamiske coaching disciplin går et spadestik dybere og hvad det også har af betydning for konsulenten.
Kontakt 
Kontakt for et uforpligtende møde, hvor vi kan aftale nærmere. Send venligst en besked via følgende formular og jeg kontakter dig hurtigst muligt.
Du kan også gå ind og booke mig til et 30 min virtuelt møde ved at klikke her
Send besked
Mange tak!
Back to Top