Kreativitet i ledelsesrum?
· Hvorfor er det vigtigt?
· Hvad skal det gøre godt for?
· Er det egentlig seriøsitet at være kreativ?
· Vi har en opgave nu og har rigelig svært ved at nå vores målsætninger, har ikke brug for dette?
Ja.. det er sandt at disse spørgsmål kan være almindeligt genkendelige, når ordet kreativitet dukker op. Er det bar tæer, striktrøjer og masser af grin og derved ingen bud på drift? Ja, det kan det også være.. Der er dog et stort MEN.
Når man som ledergruppe eller organisation har et stærkt fokus på opgaveløsningen, opererer man i et lukket system for mulighed for innovative, anderledestænkende initiativer. Et er, at der er ikke rum for kreative ’skæverter’ af bud på forandring. For hvad skal det da gøre for at løse denne konkrete opgave?
Men det kan den. Og meget mere.
At åbne op for en verden i en tryg atmosfære, altså ved at skabe det rette rum for, at alle synes det er inviterende, anderledes og livsbekræftende, så sker der også noget med de kreative indslag. I denne åbne tilstand, forholder vi os ikke til driften med dens maskineri, vi udforsker nye muligheder ved at være cirkulært færdene i vores tilgang til en målsætning. Og gruppen vil komme frem med nogle nye ideer til at løse komplekse problemstillinger. Og.. i vil spare tid i driften efterfølgende.
Det er det kreative rum.
Det stiller krav til dedikation, indstilling og måden man skal være i det åbne rum. Det er ikke nemt, hvis man er utrænet. Med en stigende kompleksitet i opgaver og ledelse så taler det til andre kompetencer end et stramt styret møde med indslag fra alle, hvis man selvfølgelig føler sig modig nok til at byde ind. For hvad hvis det er en skævert, så er det nok bedst at tie…
Det er her Mindcloud kommer ind. Lad os facilitere en proces, der giver disse værktøjer til din ledergruppe, der vil med en fornyet energi vende tilbage til produktionen. Og det vil være med nye løsninger til en kendt opgave.
Det kunne være, at den skævert du ikke præsenterede, var den ide, der var brug for?
Baggrund
Vi skal tale om mentaliseringsevnen. Med mentalisering menes at have ‘evnen til at være opmærksom på og at forstå’.
Hvad betyder det egentlig? Lad os kigge på det. 
Det handler om lederens evne til at mentalisere, og til at fremstille en mentaliseringskapacitet i sin organisation. Dvs. at kunne fremme det potentielle rum for kreativitet og innovation for sine medarbejdere, lederkollegaer og organisation.
Mentaliseringsevnen ses som en relationel evne, hvor man både kan forstå egne reaktioner og kunne relatere sig til andre. Dvs. at forstå et andet perspektiv og tilknytning, mens man har sit eget og derved kunne regulere sin egen affekt.
Så, mentaliseringsevnen for en leder er at kunne skabe den rette atmosfære, hvor ledere og medarbejdere kan forholde sig undersøgende til en given problemstilling med komplikationer og kompleksitet. Det er væsentligt, hvis der opstår modstand i en forandringsproces, at kunne forhindre evt. negative reaktioner iblandt ens medarbejdere. Desuden tillægges, at en leders mentaliseringsevne også kræver en nuancering af evnen til egne begreber om indlevelse, forståelse af virkelighed og andres følelser. Altså, at man har selvindsigt, opgaveklarhed og styr på egne adfærdsmønstre, såsom drømmen om succes samt hvad der bidrager til egennyttemaksimering – titel og løn mv.
Mentaliseringsevnen kan faktisk trænes og blive den kapacitet, der fremmer det potentielle rum for både den personlige ledelse og gruppens innovative evne til opgaveløsning.
Som et teoretisk afsæt er Donald W. Winnicott's teori om det potentielle rum vores base. Her udleves et rum, hvor legen, kreativiteten og det interpersonelle samspil kan udfolde sig. 
Humoren er også en vigtig følgesvend. En kombination af det potentielle rum er også et rum med åbne rammer, hvor der er plads det skæve, drømme og alternative bud på opgaveløsning.
Drømmenes rolle i ledelse
Drømmenes rolle belyser en vigtig dimension af lederskab af selvet. Ens evne til at være visionær, båret af en vilje. Viljen til at ændre i dag til et ønsket i morgen. 
Drømme i ledelse har 2 tilstande. Den narcistiske leder ser en mulig vision om en fremtid, der er drevet og opslugt af sin egen fantasi om succes, hvor man opererer i ukendt terræn. Og den anden tilstand, som er den heroiske leder, det er, at være drevet af opnåede erfaringer og kendte rammer. Det er også en mere fail-save tilgang og ikke så banebrydende anderledes.
Et ideal må være at mestre balancen mellem de 2 tilstande - flydende. At ledere både skal være drømmende om en fremtid, hvor de kan udvikle en vision, samt være vagtsom og forsigtig.
Hvordan ser et tænkt forløb ud?
Forudsætninger for kreativitet er blot at være. Kunne slippe driften og kunne være i en åbenhed, hvor tanker, ideer flyver. Men det med at være kreativ på kommando er meget svært, hvis ikke umuligt. Derfor skal vi starte et andet sted.
Vi starter altid med en individuel supervision for deltagerne. Det er her de individuelle behov bliver kortlagt - se mere på Recharge.
Dernæst, Sensitivitetstræning er det første sted vi starter som gruppe. Sensi-træning handler om, at opnå læring ud af nysgerrighed for dine lederkollegaer og deri dig selv.  
Hvis det er aktuelt, deltages der også i de forskellige afdelinger for at danne en fornemmelse af kultur og få oplevet menneskerne i jeres organisation. Dette er vores bud på kortlægning, men ikke et krav ifm. kreativitet (Ignite)
Et forløb består derfor indledningsvis af 1-2 supervisioner pr. deltager. Det er forudsætningen for sensi-træning og 'kreativitet i ledelse'. Forløbet er tilpasset og justeret til max. 8 deltagere. Målgruppen for dette forløb er ledergrupper. Det kan være en chefgruppe, fagledergruppe eller lign. 
Efter de indledningsvise supervisionsforløb, gennemføres sensi-træning som en heldagsarrangement. Det kan passende aftales som en temadag, med en efterfølgende social begivenhed, for ledergruppen.
Følgende illustration viser, hvordan kreativitet i ledelse passer ind i vores øvrige portefølje.​​​​​​​
Nogle væsentlige forudsætninger for at kunne bedrive en grupperelationstræning, hviler på følgende:
· Inddrage organisationens materiale i form af narrativer fra deltagerne. 
· Respekt omkring deltagergruppens udvikling til dato.
· Kombination, så vidt det er muligt, med proces- og effektstudier.
· Afsæt i et syn på læring, som ikke nødvendigvis kan være et klassisk udgangspunkt.
· Konsulenten indtager en non-participatorisk, men interaktiv og aktionsorienteret tilgang.
Mere viden via indsigt?
Vi kender vores roller, men kender vi også vores positioner? Et nyhedsbrev med indsigt i vores positioner i de interpersonelle forhold.
Mentalisering, drømme og evnen til forandringsledelse. Med mentalisering menes at have ‘evnen til at være opmærksom på og at forstå’.
En ’uønsket identitet’, dvs. en identitet med sine karaktertræk, der underminerer ens forrestiling om det ideelle jeg, er en af de væsentlige årsager til skam.
Skam er en social størrelse, den opstår mellem mennesker og den kureres bedst i samspillet med andre. Så, et socialt sår skal lindres med en social salve. Og den salve hedder Empati.
Empatiske svipsere, jeg kigger dig i øjnene og du siger jeg stirrer. På et tidspunkt, når modgangen i ens ledelse bliver mere synlig og erkendelsesprocessen starter, begynder den reelle...
Læs mere om baggrunden for, at tænke under beskydning, argumentationsevne og frie associationer. 
Læs mere om betydningen af ubevidst forsvar, samfundssind og fællesskaber.
Sandhedens øjeblik i konflikter, hvad skal du være obs på. Det handler om identitet, konflikt, konfliktmægling og forhandling.
Læring og læreprocesser – hvad sker egentlig mens vi overfører viden til hinanden? ​​​​​​​
Hvad er psykodynamisk systemteori og hvordan anvendes dette i Mindcloud?
Læs mere om, hvorfor den psykodynamiske coaching disciplin går et spadestik dybere og hvad det også har af betydning for konsulenten.
Udvid potentialet i din ledelse og gruppe
At skifte sit sigte i ens betragtning kan give nye muligheder. Spotte usete potentialer og simple, hvor gjorde jeg egentlig ikke det, tanker.

Det med at gro fast. Det, at stå med stille mens hjulene spinner, men følelsen af fremdrift, er væk.

At udvide det potentiale i sin ledelse eller i din gruppe er:

1. at forstyrre din/jeres måde at samarbejde på.
2. at sikre rammerne for nye ideer er tilstede.
3. at sikre frirum til at tænke.
4. at kunne servere en skævert af en ide uden at føle skam.
5. lære at være i det svære og derved være realistiske.
6. Træne det åbne og lukkede rum.

Det er en kombination af, at sikre psykologisk tryghed for din gruppe og det handler om at skabe rammerne for ideer og kreativitet.
Kontakt for et uforpligtende møde, hvor vi kan aftale nærmere. 
Send venligst en besked via følgende formular 
og jeg kontakter dig hurtigst muligt.
Eller 
du kan gå ind og booke mig til et 30 min virtuelt møde ved at klikke her
Send besked
Mange tak!
Klik på følgende områder, der viser lidt om vores produktportefølje.
Back to Top