Forandring i din ledelse starter indefra

Book en uforpligtende virtuel samtale om muligheder. Læs lidt mere på siden her om udgangspunktet og rammerne for vores supervision. Hvis du er nysgerrig efter mere, kan vi tage en uforpligtende samtale.

Recharge | psykodynamisk supervision
Hvilke psykologiske processer medvirker til din succes, hvilken pris betales, og hvad optager dig egentlig?
Forandringsprocesser i virksomheder er essentielle for at kunne følge med i konkurrencen og opretholde kompetencer. Forandringen starter hos dig som leder. For at være bedre klædt på til dette, bør fokus rettes mod egne mønstre, adfærd og indre dommer. Det tager tid, men det er ok.​​​​​​​
Supervisionen tager udgangspunkt i det psykodynamiske felt, hvor der arbejdes med både bevidste og ubevidste processer.
Psykodynamisk supervision fokuserer på at udvikle dig i dybden, hvor du er i centrum. Som individ er du naturligt udstyret med kompetencer og en personlighed, som er formet af din opvækst og tidlige erfaringer. Dette kan give muligheder, men også begrænsninger eller mønstre, som kan være svære at erkende og ændre.
Nogle af disse mønstre kan være tillærte vaner, mens andre kan være knyttet til tabuer såsom skam eller skyld. Det er vigtigt at undersøge vores ydre og indre behov som individ, men det kan være svært at forstå dynamikken bag det, da det ofte er knyttet til vores tidligere erfaringer og livshistorie.
Supervisionen er designet til at hjælpe dig med at forstå og navigere i disse komplekse dynamikker, så du kan udvikle dig og opnå større succes og tilfredshed både personligt og professionelt.
Supervision for ledere
Som leder er din vigtigste opgave at bevare overblikket. Du har det overordnede ansvar for medarbejderne, din organisation, den faglige udvikling, samarbejdet - herunder arbejdsmiljøet - og ikke mindst dig selv og din egen adfærd. Du forventes at have professionelle kompetencer inden for en lang række områder, der spænder bredt fra strategisk tænkning til individuelle trivselssamtaler med dine medarbejdere. Dette stiller krav ikke kun til din faglighed, men også til din personlighed. Og hvad med ledelse på tværs af organisationen?
Kravene er mange, og selvom du måske allerede har kompetencerne, kan du af og til komme til at stå i et krydsfelt, hvor du både skal leve op til organisationens krav og imødekomme medarbejdernes forventninger. Det handler om at finde fodfæste i de komplekse problemstillinger, som fylder din arbejdsdag og hverdag.
Supervision af ledere afhjælper det pres og den stress, der kan ligge i dit ledelsesrum. For at forebygge dette giver supervisionssamtalerne dig et fagligt og personligt ståsted i den kompleksitet, som udgør en leders hverdag. Supervisionen bevidstgør, hvad du kan og hvad du vil være som leder. Den gør dig i stand til at vide, hvor du skal træde i karakter, og hvor du med fordel kan trække dig en smule tilbage. Supervision giver dig ikke bare overblik over dit arbejde, men også over dig selv som menneske i dit ledelsesarbejde.
Webinar - se præsentation og gennemgang af supervision
I videoen gennemgåes indhold, ramme og produkt. Der er fokus på det teoretiske aspekt i den psykodynamiske tænkning samt hvordan supervisionen bliver iværksat.
Videoen varer 23 min.
​​​​​​Organisationspsykologi og psykodynamisk supervision
Grundlæggende handler organisationspsykologi om at undersøge de bevidste og de ubevidste processer og dynamikker i organisationens hverdagsarbejde med at skabe resultater. Nogle af dem er hensigtsmæssige for at skabe resultater, mens andre ikke er det. Det betyder også, at vi kigger på det hele menneske - det menneske, der går på arbejde, har holdninger og følelser.
Vi har hver især et indre liv og nogle forestillinger om os selv og andre. De forestillinger betyder meget for, hvordan vi oplever og indgår i gruppedynamikker på arbejdspladsen.
Inden for organisationspsykologien opererer man med to niveauer: det, der foregår over overfladen, og det, der foregår under overfladen. Det er samspillet mellem det rationelle og det irrationelle. Med forandringer følger ofte en grad af angst, særligt for visse medarbejdere i en organisation. Bevægelsen fra det kendte til det ukendte, som forandringsprocesser beror på, kan medføre en form for tab for nogen, og det tab kan låse sig som modstand mod forandringer.
I hver opgave gemmer der sig angst.
Ubevidst forsvar, samfundssind og fællesskaber.
Kan du tænke under beskydning? Både fra din indre stemme og fra dine omgivelser…
Skammens væsen, har egoet misforstået noget helt centralt? Skam er følelsen af, aldrig at være god nok...
Lær at sige nej rigtigt, med fred indeni, der giver mere energi og overskud.
Bestil tid til supervision
Bestiling af enkelt supervision eller 4x,6x eller 10x klippekort sker ved at skrive til kontakt@mindcloud.dk eller telefonisk kontakt på 533 82 533.
Tager du rustning på når du arbejder som leder? 

At forsøge at navigere på bedste vis gennem et landskab med mange krav til ens personlige kompetencer gør, at personen bag rollen som leder er mere i spil. Det handler om personlig ledelse og ledelse med hjertet.
Læs om, hvorfor skrøbelighed kan være en styrke og ikke en svaghed.
Back to Top