Recharge | psykodynamisk supervision
Hvilke psykologiske processer medvirker din succes, hvilken pris betales og hvad er du egentlig optaget af ? 
Forandringsprocesser i virksomheder er essentielle for at kunne følge med, dels på konkurrence, indsats og kompetence. Forandringen starter hos dig som leder. For at være bedre klædt på, startes fokus på egne mønstre, adfærd og egen indre dommer. Det tager sin tid og det er ok. 

Supervisionen er med udgangspunkt i det psykodynamiske felt, hvor der arbejdes med både bevidste og ubevidste processer.​​​​​​​ Psykodynamisk supervision er en udvikling I dybden med dig i centrum. Du er naturligt udstyret med kompetencer og personlighed. Du er fra fødsel givet et 'blueprint' dvs. et udgangspunkt, der dels indeholder muligheder men også usete begrænsninger eller mønstre. Nogle af disse mønstre er tillærte såsom vaner og andre kan være knyttet til tabuer såsom skam eller skyld?
Hvilke ydre og indrestyret behov har vi som individ, er det egentlig noget vi kan begribe dynamikken af, og giver det en lukkethed, da det er knyttet til ens tidligere fodspor i livet?​​​​​​​

Supervision for ledere
Som leder er din vigtigste opgave at holde overblik. 
Du har det overordnede ansvar for medarbejderne, din organisation, den faglige udvikling, samarbejdet heriblandt arbejdsmiljøet og ikke mindst dig selv og dit eget adfærd. Du forventes dermed at have professionelle kompetencer indenfor en lang række områder, som spænder bredt fra strategitænkning til individuelle trivselssamtaler med dine medarbejdere. Det stiller krav til faglighed med også til din personlighed. Og hvad med ledelse op af? 
Kravene er mange, og selvom du måske allerede har kompetencerne, kan du af og til komme til at stå i et krydsfelt, hvor du både skal leve op til organisationens krav og imødekomme medarbejdernes forventninger. Det handler om at finde fodfæste i de komplekse problemstillinger som fylder din arbejdsliv og hverdag.
Supervision af ledere afhjælper det pres og den stress der kan ligge i dit ledelsesrum. For at forebygge giver supervisionssamtalerne dig et fagligt og personligt ståsted i den kompleksitet, som udgør i en leders hverdag. Supervisionen bevidstliggøre, hvad du kan, og hvad du vil være med til som leder. Den gør dig i stand til at vide, hvor du skal træde i karakter, og hvor du med fordel kan trække dig en smule tilbage. Supervision giver dig ikke bare overblik over dit arbejde, men også over dig selv, som menneske, i dit ledelsesarbejde. 
​​​​​​Organisationspsykologi og psykodynamisk supervision
Grundlæggende handler organisationspsykologi om at undersøge de bevidste og de ubevidste processer og dynamikker i organisationens hverdagsarbejde med at skabe resultater. 
Nogle af dem er hensigtsmæssige for at skabe resultater, mens andre ikke er det. Det betyder også at vi kigger på det hele menneske. Det menneske, der går på arbejde, har holdninger og følelser.
Vi har hver især et indre liv og nogle forestillinger om os selv og andre. De forestillinger betyder meget for, hvordan vi oplever og indgår i gruppedynamikker på arbejdspladsen.
Inden for organisationspsykologien opererer man med to niveauer: det der foregår over overfladen og det der foregår under overfladen. Det er samspillet mellem det rationelle og det irrationelle. Med forandringer følger ofte en grad af angst, særligt for visse medarbejdere i en organisation. Bevægelsen fra det kendte til det ukendte, som forandringsprocesser beror på, kan medføre en form for tab for nogen, og det tab kan låse sig som modstand mod forandringer. 
I hver opgave gemmer der sig angst.
Ubevidst forsvar, samfundssind og fællesskaber.
Kan du tænke under beskydning? Både fra din indre stemme og fra dine omgivelser…
Skammens væsen, har egoet misforstået noget helt centralt? Skam er følelsen af, aldrig at være god nok...

Se de øvrige pakker?

Back to Top