Psykologiske influencers🧞‍♂️
Vi skal tale om manipulation.
For der er faktisk tale om manipulation, når vi taler om evnen til at overtale andre til at gøre det, vi mener, er bedst for opgaven. 
Det handler om dine lederevner og din evne til at påvirke andre på en psykologisk måde. Problemet opstår, når det ikke er klart, om overtalelsen handler om en personlig gevinst, en bedre position i magtrelationer i organisationen eller rent og klart om opgaven. Uanset hvad, sender vi signaler om vores holdning, synspunkter og tilgang til opgaven gennem vores kommunikation, både verbalt og nonverbalt. Det er ikke altid klart i vores kommunikation, da det ikke kun handler om ord, men også om kropssprog og måden, vi formulerer os på.
Jeg fokuserer på de subtile måder, vi påvirkes og overtales i vores daglige liv og på arbejdspladser. Specielt vil jeg fremhæve, at når man er opmærksom på de forskellige principper for påvirkning, kan man bedre forstå, hvordan ens beslutninger påvirkes. Dette kan hjælpe med at træffe mere informerede beslutninger med opmærksomhed på ens egne interesser såsom at opnå succes, anerkendelse (økonomisk, fagligt og relationelt) eller at avancere i sin karriere som leder.
Med reference til tidligere nyhedsbreve (Nyhedsbrev#15 - Mentalisering, drømme og evnen til forandringsledelse) om at kunne balancere mellem ens egne og virksomhedens interesser på arbejdspladsen, er mit fokus at skabe indsigt i denne balance. Egne interesser kan både være ens private interesser og de interesser, ens afdeling/center man er leder af, kan have.
Det er vigtigt at være opmærksom på ens egne svagheder og bias, da disse kan gøre en mere sårbar over for påvirkning. Ved at forstå sine egne svagheder og bias, kan man bedre forberede sig på at modvirke de påvirkningsteknikker, der er mest effektive mod en selv.
Målet med denne nyhedsbrevserie er at udvikle en kritisk sans og at stille spørgsmål, både til ens egne hensigter/ønsker og til den information, man præsenteres for, eller når man bliver bedt om at træffe beslutninger. Have modet til at vente en kende inden en beslutning eller evnen til at kunne sige nej. (nyhedsbrev#16 – Lær at sige nej rigtigt)
Jeg vil præsentere 8 arketyper og deres tilhørende adfærdsmønstre i ledelsesrummet, som kan hjælpe med genkendelighed af ens egne valg og undgå manipulation eller stagnation i ens ledelse. Formatet er med en skefuld humor, inkludering af fede grafiske illustrationer og et superhelte-mindset med styrker og svaghedsbarometer. Min tilgang vil tage udgangspunkt i ledere i offentlige organisationer på grund af deres kompleksitet og min personlige erfaring, men det vil også være relevant for ledere i private virksomheder.
Manipulation er underligt nok et emne, der ikke har meget teori omkring sig, og som er helt fraværende på ledelsesdiplomuddannelserne. Er det tabu at tale om manipulation, mon? Følger der en usund skepsis og følelse af skyldighed med i al den efterfølgende relationelle adfærd med udgangspunkt i at være egennyttemaksimerende i ens virke som leder, når man fokuserer på emnet? Og skaber det dermed en berøringsangst?​​​​​​​
En introduktion🏆
Det handler om manipulation. Det handler om en leders psykologiske influencerskills. Med andre ord, det drejer sig om evnen til strategisk at overtale eller påvirke medarbejdere til at udføre en opgave, selv når det måske ikke helt giver mening for dem eller organisationen.
I dette nyhedsbrev vil jeg udfolde, hvad manipulation handler om, og hvordan det begrebsliggøres i denne kontekst. Dette nyhedsbrev er en introduktion til de næste 8 afsnit, der vil fokusere på 8 arketyper for en leder's psykologiske influencerskills.
Arketype 1 - Den stille surfer 🏄‍♀️
En leder, der strategisk undgår at vælge kampe, kan udadtil fremstå som en stille og fleksibel leder. Denne type leder vælger sine kampe omhyggeligt og prioriterer dem ud fra, hvad der er mest vigtigt for organisationens mål, for deres eget arbejdsområde samt personlige karrieremål. De er villige til at samarbejde med topchefens ambitioner, så længe det ikke skader deres eget domæne.
En sådan leder er i stand til at tilpasse sig skiftende omstændigheder og er villig til at tage forskellige perspektiver og overveje kreative alternative løsninger, selvom de ønsker at opretholde status quo. De vælger deres kampe ud fra, hvad der vil have størst effekt på organisationens succes, og undgår unødvendige konflikter, som de intuitivt vurderer, ikke giver mening eller ikke har betydning.

Læs mere om denne type leder, der er drevet af sin intuition.
Arketype 2 - Popkaninen 🍿
"Popcorn-hjernen uden filter" - sådan fremstår denne lederarketype. Den adskiller sig fra den tidligere nævnte 'Den stille surfer' ved at være mere udadvendt og meget talende.

Denne type leder deler ofte både bevidst og ubevidst opfattede intuitioner som indskudte sætninger, hvilket kan gøre formidlingen ustruktureret og uklar.
Denne type leder er ofte i stand til at motivere og inspirere sit team, og kan kommunikere effektivt for at sikre, at alle forstår, hvad der forventes af dem.

Men hvordan er den dygtig til at manipulere?
Arketype 3 - Vagthunden 🐶​​​​​​​
Lederen, der er den loyale juridiske grænsevogter.

'Vagthunden' er en type leder, der er kendt for at være meget opmærksom på at overholde lov og retningslinjer. De er typisk meget omhyggelige og præcise i deres arbejde og vil træffe beslutninger baseret på rationale og analyse, takket være deres veludviklede logiske og analytiske tænkningsevner.

De prioriterer fakta over følelser eller personlige relationer og vil træffe beslutninger baseret på de faktuelle oplysninger, der er til rådighed.

Så hvordan overtaler denne arketype sine medarbejdere?
Arketype 4 - Lille hoppen 🐸
Lillehoppen - Lillebror/søster-lederen, er den type leder, der ikke kan være solist og altid søger bekræftelse ved at involvere hele lederteamet i alle beslutninger.
Denne arketype er en usikker leder og en person, der konstant har brug for bekræftelse fra sine lederkolleger på egne tanker og beslutninger. Dette kan skyldes en manglende tillid til egne evner eller en frygt for at træffe forkerte beslutninger.​​​​​​​
Arketype 5 - Nattekrigeren 🦇
En ’nattekriger’ har en stærk fornemmelse for sammenhæng og kan skabe forbindelser mellem forskellige dele af organisationen eller mellem forskellige idéer og koncepter.

Men hvad hvis værdier og moral ikke er afstemt?​​​​​​​
Arketype 6 - Komfårtzonelederen 🐑
’Komfårtzonelederen’ er en arketype, der foretrækker stabilitet og undgår forandringer.

De har en tendens til at elske deres komfortzone og kan finde det vanskeligt at træde ud af den velkendte rutine. Med en mangel på vision og strategisk tænkning har de svært ved at se ud over den nuværende situation og udvikle en langsigtet retning for organisationen.

Deres manglende evne til at træffe langsigtede beslutninger og undgåelse af ansvar kan skabe frustration og manglende motivation blandt medarbejderne.

Men hvordan kan de så overtale sin medarbejdere i sit ledelsesrum og hvad synes medarbejderne?​​​​​​​
Arketype 7 - Social selvmorder 🦚
Manipulation kan have forskellige motiver og udspringe af forskellige følelser og behov. Selvom angst kan være en af faktorerne, der driver manipulation, er det ikke altid tilfældet i alle situationer.
 
’Den sociale selvmorder’ er netop den superskurk, der udvider sit råderum, særligt når en organisation er i mistrivsel. Ved at fastholde fokus på sammenhæng, struktur og aftaler skal denne arketype lukkes ned - for altid.
 
Hvis denne arketype sidder på en topchefstilling, vil organisationen over tid begynde at afspejle dens måde at argumentere på, og det saglige sprog og den gode stemning vil være de første ofre - selvom det ikke nødvendigvis bliver omtalt. #quietquitting

Læs med i det som mange af os kan genkende og muligvis har mødt i vores arbejdsliv. Og en arketype med dens strategiske overtalelsesevne vi helst vil omgåes med.
Arketype 8 - Hippieuglen 🦉
’Hippieuglen’ er vild med den personlige indstilling og er ofte mere venlig over for medarbejderne end sine lederkollegaer. Men når det kommer til ledermøderne, mangler de slagkraft. 'Hippieuglen' er en påmindelse om vigtigheden af at udfordre status quo, have en passioneret tilgang og skabe en meningsfuld forbindelse med medarbejderne. Deres unikke superkræfter bidrager til et dynamisk og engageret arbejdsmiljø, hvor nye ideer og muligheder kan blomstre. 
Omvendt hvis der er ubalance og uro i en organisation, hvor retfærdigheden er ramt, så er 'hippieuglen' den leder der uformelt repræsenterer medarbejdernes trivsel og ståsted. Og, det bør man lytte til som topchef. 
Opsamling og afslutning 🦋
Kan man virkelig være 100% en arketype?
Det er en spændende tanke at overveje, om det er muligt at være fuldstændig defineret af en arketype. Arketyper er dybe mønstre og symboler, der afspejler vores kollektive bevidsthed. Men som mennesker er vi komplekse og kan udvise forskellige arketype-træk på forskellige tidspunkter og i forskellige situationer.
I min refleksion over arketypernes superkræfter og kryptonit er jeg kommet frem til, at vi alle har potentialet til at udvise elementer af forskellige arketyper. Det er en del af vores menneskelige natur at være nuancerede og have forskellige sider af vores personlighed.
Gennem forståelse af arketyperne kan vi blive mere opmærksomme på vores egne styrker og svagheder, samt hvordan vi kan navigere og lede på en mere bevidst og effektiv måde.
Kontakt
Kontakt os gerne for et uforpligtende møde, hvor vi kan aftale nærmere. Send venligst en besked via formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt. 
Alternativt kan du booke en 30 minutters virtuel mødeaftale ved at klikke her.
Send besked
Mange tak!
Back to Top