Rekrutteringsproces?

Stillingsopslaget får ikke mange svar. Blandt de få modtagne ansøgninger ser CV'et rigtigt fint ud med de rette faglige kompetencer. Alligevel er der noget ved de personlige kompetencer, der vækker en nysgerrighed eller undren?

Styrk jeres rekruttering
Find det rigtige menneske og ikke kun den rigtige faglighed. 
Det handler mere om softskills end hardskills...
Vi leder efter kandidater med den rette mentaliseringsevne. Mentaliseringsevnen taler til den mentale bæredygtighed hos kandidaten, dvs. evnen til at opfatte, tolke, analysere og regulere indre og ydre stimuli i forhold til hvad, hvor og hvornår. Således at ens reaktion bliver ligeværdig under pres, krav, modgang og forventninger. 
Nogle vil kalde det robusthed, og andre vil gå mere pragmatisk til værks og undersøge kandidatens tidligere faglige erfaring i lignende situationer. Mindcloud kigger på kandidaten nu og i forhold til den organisation, de skal træde ind i. Er det en organisation, hvor kandidaten vil kede sig pga. for høje personlige ambitioner og for lidt stimuli? Vil kandidaten blive utryg ift. for få rammer eller for mange? Er kandidaten en solist eller teamplayer?
Personlighed og mentaliseringsevnen betyder mere end faglig styrke hos en leder.
Vi er virksomhedens garant for at understøtte undersøgelsen af de personlige kompetencer hos kandidaten. Vi sikrer, at der bliver valgt en procesform i ansættelsesforløbet, der fremmer kandidatens personlige og sociale kompetencer udover de faglige. Faglighed kan man lære, personlighed er noget helt andet.

Hvorfor skal vi indover?
Vi har nok alle prøvet det med at være kandidat til en stilling. En håbefuld indstilling og modet til at skrive en ansøgning, der netop lige præcis gør, at man er den, der bliver indkaldt til en samtale. Samtidig sidder der et håbefuldt ansættelsesudvalg, der savner lige præcis den leder, de har brug for. 
Som overskriften også afslører, styrker Mindcloud samtalerne før, under og efter, de er blevet afholdt. Vi fungerer som ledelsesrådgivere i udformning af den kandidatprofil, I har brug for. Vi udforsker, hvilken profil, der ønskes, og vi bidrager til beskrivelsen af de kernekompetencer, organisationen efterspørger. Vi undersøger, om der er andre brancher, der kan bidrage ledelsesmæssigt ind og som kan supplere den eksisterende ledergruppe. Er det en idémand, entreprenør, drifter eller afslutter, I har brug for? 
Er det en kandidat med fokus på personlige og procesuelle ledelsesevner, der er mere i spil end de handlingsorienterede?
Det handler om den relationelle kapacitet end den transaktionelle.
Vi sikrer fra start til slut en sober, uafhængig funktion, der ligeså meget udforsker og udfordrer virksomhedens evne til at sætte langsigtet og fremadrettet fokus på ønskede kompetencer og rammer. 
Kandidaterne får direkte kontakt og mulighed for sparring efter 1. samtale. De får mulighed for at teste deres tanker om jobsamtalen forinden og bliver kontaktet og tilbudt en uddybende samtale, selv hvis de ikke bliver valgt. 
Fordi det handler om den relationelle kapacitet, og den skaber vi som en værdi. Følgende flow viser vores tilgang, hvor vi sikrer, at jeres virksomhed skaber en 'feelgood' oplevelse hos de kandidater, der ikke blev valgt denne gang.
Hvordan ser et tænkt forløb ud?
Ved at ansætte en ny leder med de bedste faglige kompetencer, ansætter I også et helt menneske med egne drømme og ønsker. 
Omsæt jeres virksomhed til en stærk værdi ved at åbne op for disse samtaler. Der er flere måder, vores samarbejde kan udformes på. Dette afklares indledningsvis via forventningsafstemning. Følgende spørgsmål er typisk dem, vi ønsker afklaret:
Følgende spørgsmål er typisk dem, vi ønsker afklaret:
· Skal vi være med fra starten til at udforme stillingsopslaget?
· Ansættelsessamtaler og deres form - speeddating, caseforberedelse eller uformelle cafemøder
· Kontaktperson for virksomheden i forhold til afklaringer og spørgsmål fra kandidaterne?
· Facilitere 1:1 samtaler mellem 1. og 2. samtale for afklaring af kandidatens individuelle ønsker i forhold til stilling og egen fremtid. Vi anvender ikke tests, da vi ikke tror på deres anvendelse i praksis.
· Vi aftaler opfølgning af kandidater, der ikke blev valgt videre efter 1. samtale og gennemfører samtaler, hvor vi bliver hængende, indtil kandidaten finder meningen i fravalget.
· Opfølgningssamtale med den valgte kandidat efter 3 måneder.
Vores mission er at skabe de bedste rammer, så kandidaterne kan finde størst mulig tryghed i et ansættelsesforløb. At de er deres bedste udgave og kan bidrage med deres personlige kompetencer ind i et ansættelsesudvalg. Det stiller dels krav til ansættelsesudvalgets måde at undersøge kandidatens kompetencer på og dels kandidatens evne til at navigere igennem samtaleprocessen.
Øverste skitse viser vores tilstedeværelse fra start til slut. Dog kan vi også være med til at supplere ansættelsesudvalget til samtalerne og derved bidrage undersøgende til de personlige kompetencer hos kandidaten.
Afslutningsvis vil vi bidrage med opmærksomhedspunkter for organisationen om, hvordan den valgte kandidat får de bedste vækstbetingelser i forhold til en unik tilpasset onboarding. 
Anvend vores kontaktformular nederst på siden til dialog om muligheder, rammer og økonomi.
· Det handler mere om frigørelse end fastholdelse. 
· Og lidt mere om tiltrækning end rekruttering.
Principper
· Mere fokus på frigørelse end fastholdelse. Hvilke vækstmuligheder er der i stillingen - både personlige og faglige? · Og lidt mere fokus på tiltrækning end rekruttering. Mere fokus på værdier end opgaver. 
· Ingen tests. Fordi en skriftlig test før en jobsamtale ikke siger noget om samspillet i en gruppe eller organisation. Dette undersøges i stedet 1:1 via en supervisionssamtale (kan selvfølgelig suppleres af virksomheden parallelt). 
· Styrkning af stillingsopslaget, så det er præcist og ikke fyldt med unødvendige detaljer. 
· Mere fokus på mennesket end på det faglige - fordi softskills betyder mere end hardskills, når ledere skal løse komplekse opgaver.
Mere viden via indsigt?
Quiet Quitting, en psykologisk tilgang til fænomenet med egne refleksioner, der handler om side hustle, freelancer og fastlancer. Det handler om, hvorfor jeg mener at quiet quitting er et symptom på de strukturelle vilkår.
Maskespillet adskiller sig fra vores roller og taler mere ned i det personlige karaktertræk, vi har med på arbejdet. I dette nyhedsbrev tuner vi ind på, hvilke ydre-definerede kræfter spiller ind, når vi distancerer os fra vores rolle? (del 2/2)
Jeg er leder og skal leve op til rollen som leder. Jeg har et selvbillede af, hvordan jeg skal se ud, tale, skrive og opføre mig. Når dagen er omme, kan jeg ligge i sofaen eller i min seng og genspille dagen i mit hoved, give mig selv ros for endnu en gennemført dag, hvor jeg lever op til mit eget ideal. Som de fleste af os nok ved, er det mere undtagelsen end reglen, at alle dage kan se sådan ud. (del 1/2)
En ’uønsket identitet’, dvs. en identitet med sine karaktertræk, der underminerer ens forrestiling om det ideelle jeg, er en af de væsentlige årsager til skam.
Skam er en social størrelse, den opstår mellem mennesker og den kureres bedst i samspillet med andre. Så, et socialt sår skal lindres med en social salve. Og den salve hedder Empati.
Empatiske svipsere, jeg kigger dig i øjnene og du siger jeg stirrer. På et tidspunkt, når modgangen i ens ledelse bliver mere synlig og erkendelsesprocessen starter, begynder den reelle...
Læs mere om betydningen af ubevidst forsvar, samfundssind og fællesskaber.
Sandhedens øjeblik i konflikter, hvad skal du være obs på. Det handler om identitet, konflikt, konfliktmægling og forhandling.
Læring og læreprocesser – hvad sker egentlig mens vi overfører viden til hinanden? ​​​​​​​
Læs mere om, hvorfor den psykodynamiske coaching disciplin går et spadestik dybere og hvad det også har af betydning for konsulenten.
Kontakt 
Kontakt mig gerne for et uforpligtende møde, hvor vi kan aftale nærmere. Send venligst en besked via følgende formular, og jeg kontakter dig hurtigst muligt. 
Du kan også booke et 30-minutters virtuelt møde med mig ved at klikke her.
Send besked
Mange tak!
Back to Top